Domy určené K TRVALÉMU BYDLENÍ

Legislativa

Co jsou mobilní domy?

Naše firma, Flexi house s.r.o., se soustředí na prodej specifického typu mobilních domů označovaných jako modulární. Jedná se o dřevostavby různých rozměrů a využití, které jsou upevněny na předem připravené základy. Postavené domy lze kdykoliv znova odmontovat a přesunout, čímž je zaručena i jejich mobilita. O možnostech upevnění i samotné výstavby se můžete více dozvědět v kolonce Technické informace.

Přestože mobilní domy nejsou uvedeny ve Stavebním zákoně, svou funkcí spadají do režimu zákona č. 183/2006 Sb., který je definuje jako výrobek plnící funkci stavby. K jejich stavbě není tedy zapotřebí stavební povolení, jsou-li dodrženy podmínky na základě metodiky Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Proč si pořídit zrovna mobilní dům?

Jedna z nesporných výhod těchto domů spočívá v jejich rychlém zhotovení a nízké pořizovací ceně. Dům může být navíc díky svému unikátnímu způsobu výroby postaven v jakémkoliv ročním období. Samotná správa takovéto stavby je taktéž ekonomicky velmi příznivá. I proto jim dává stále více lidí přednost před panelovými byty nebo drahými rodinnými domy.

Jejich další výsadou je víceúčelový způsob využití. Mohou sloužit jako celoroční domov pro rodinu, místo pro víkendovou rekreaci nebo jako klidné útočiště u Vaší zahrádky. Zalíbení v nich zajisté naleznou i podnikatelé, kteří je mohou využít například jako prodejní stánek, kancelář nebo ke komerčnímu pronájmu v atraktivních lokalitách.

 

 

Jaké jsou varianty pro instalaci mobilního domu?

 1. V režimu s územním souhlasem

 1. Mobilní dům má plochu do 25 m2.

 2. Mobilní dům má plochu nad 25 m2 a nebude se připojovat na inženýrské sítě (případně je napojen ke stávajícímu objektu).

Potřebné doklady:

 • formulář pro „Oznámení o záměru v území pro vydání územního souhlasu“ – získáte na stavebním úřadě

 • základní projektová dokumentace mobilního domu – poskytneme my

 • zákres umístění mobilního domu na pozemku

 • souhlasné vyjádření zainteresovaných stran (vyjádření správců sítí, sousedů atd.)
   

 

 1. V režimu s ohlášením stavby

  1. Mobilní dům má plochu do 25 m2 a bude se připojovat na inženýrské sítě. Na dům je pohlíženo jako na výrobek plnící funkci stavby. K ohlášení není potřeba klasická stavební dokumentace. Výrobce pouze musí prokázat, že výrobek – mobilní dům – splňuje veškeré požadavky na bydlení dle §156 Stavebního zákona (požární odolnost, tepelně-technické parametry, apod. …).

 

Potřebné doklady:

 • formulář pro „Ohlášení stavby“ – získáte na stavebním úřadě

 • projektová dokumentace mobilního domu prokazující shodu s požadavky na bydlení – poskytneme my

 

  1. Mobilní dům má plochu větší než 25 m2 a bude se připojovat na inženýrské sítě. Na dům bude pohlíženo jako na klasickou stavbu.  Tudíž je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci na konkrétní dům dle Stavebního zákona, čímž se přípravná fáze prodlužuje na dobu 2-3 měsíců.

 

Potřebné doklady:

 • formulář pro „Ohlášení stavby“ – získáte na stavebním úřadě

 • projektová dokumentace mobilního domu prokazující shodu s požadavky na bydlení – poskytneme my
Často kladené dotazy:

Můžu mít v mobilním domě nahlášené trvalé bydliště?

Ano, tato skutečnost vyplývá z § 10 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a o rodných číslech:

„Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 326/2000 Sb.) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu dle předchozího odstavce ani k vlastníkovi nemovitosti.“

 

Značí se mobilní domy číslem popisným nebo evidenčním?

Mohou být značeny oběma způsoby. Volba závisí na účelu stavby dle platného znění § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

„Číslo popisné je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k trvalému bydlení nebo o objekt jiného trvalého rázu.“

„Číslo evidenční je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení nebo o objekt jiného prozatímního rázu.“

 

Je možné vzít si na mobilní dům hypoteční úvěr?

Ano, v našem případě se jedná o stavbu upevněnou na pevné základy tedy nemovitost, na kterou si lze vzít hypotéku.

 

 

 Máte jiný dotaz? Využijte formulář níže


Napište nám


Vyplňte, prosím, všechny kolonky.
katalog domů
Tak trochu jiné bydlení